Bankinconsistentie

Bankinconsistentie komt vaak voor en heeft tot gevolg, dat de administratie niet up-to-date is. Bekijk deze instructievideo, zodat je deze inconsistenties zelf kunt opsporen en oplossen.

In deze video worden de volgende inconsistenties behandeld en hoe deze op te lossen:

  • beginsaldo
  • dubbele regels, welk het gevolg zijn van het verwerken van diverse soorten bestanden;
  • transacties, die ten onrechte zijn aangemerkt als dubbele regels (komt vaak voor bij de Rabobank;
  • inconsistenties, die genegeerd kunnen worden;
  • missende transacties

Betekenis van de kleuren:

zwart/grijs : geen inconsistentie
blauw : een inconsistentie uit een eerdere periode. Het verschil loopt niet op.
rood : bankinconsistentie

Belangrijk:

Bij het opsporen van een inconsistentie vergelijk je in eerste instantie het eindsaldo (aangeleverd door de bank) met het controle eindsaldo (berekend door Yuki). Zolang deze gelijk zijn is er geen inconsistentie. Vind je een rode regel, maar daarna zijn de eindsaldo's weer gelijk (en derhalve zwart/grijs), dan kun je deze regel negeren en verder zoeken naar de inconsistentie. 

Heb je de inconsistenties opgelost, maar in een latere periode komt er weer een inconsistenties naar voren, dan worden alle inconsistenties (die je eigenlijk kunt negeren) weer rood. Ga zoeken vanaf de datum, waarvan je zeker bent dat er geen inconsistenties meer waren. 

zwart-grijs : geen inconsistentie
blauw: 

Klik hier om de video te bekijken.

Meest recente nieuwsartikelen

Geen nieuwsberichten gevonden